Voorkom een verstopte dakgootal voor e 3,-p.meter

Niets iets waar u waarschijnlijk dagelijks bij stil staat maar een vervuilde dakgoot kan grote problemen geven.
Als het regenwater, ook wel hemelwater genoemd, niet goed afgevoerd kan worden dan ontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle consequenties en schade.

Hoe merkt u dat uw dakgoot vervuilt is? Eigenlijk is dit niet zo moeilijk. Als het water bij een heftige regenbui over de rand van de dakgoot loopt.

Welke problemen kunnen ontstaan?

Lekkage kan op diverse plekken dan ontstaan. Zowel op het dak van de woning, als op de daken van garages, schuur of afdak. Daarnaast kan water dat langs de muur stroom zich gaan nestelen achter de buitenmuur. En hier- door kunnen schimmels en andere ongewenste effecten ontstaan die zeer moeilijk te bestrijden zijn en behoorlijk wat kosten met zich meebrengen.

En natuurlijk zorgt een slechte regenwaterafvoer ervoor dat houtrot op allerlei plekken kan gaan toeslaan. Hierbij moet u denken aan houten kozijnen, gevelbekleding en sierlijsten en rand waarmee daken zijn afgewerkt.
Uw dakgoot en regenpijp kunnen zelf begroeid gaan worden als er niet regelmatig gereinigd wordt. Dit zorgt voor extra schade.Daarnaast vinden muggen in stilstaand water een ideale plek om te gedijen.

Wij raden u aan minimaal 1 x per jaar uw dakgoot te laten schoonmaken.